ورمی کمپوست

ورمی کمپوست

ورمی واش

ورمی کمپوست,کرم,ایزنیا,کود,کودآلی,کود کمپوست ورمی,کود کمپوست,تولید ورمی کمپوست,کرم ورمی کمپوست,پرورش ورمی کمپوست ,فروش ورمی کمپوست ,قیمت ورمی کمپوست,خرید ورمی کمپوست,آموزش ورمی کمپوست ,کمپوست ,ورمی کمپوست,کود ورمی,پرورش کرم,کرم ورمی,کمپوست ورمی,تولید کمپوست,کرم کمپوست,کود ورمی کمپوست,فروش کمپوست, رثقئهزخئحخسفهدل , اخص فخ رثقئهزخئحخسف , رثقئهزخئحخسف , صخقئس , رثقئهزخئحخسف ذهد , رثقئهزعمفعقث , رثقئه , رثقئهزخئحخسف فثش , رثقئهزخئحخسف حمشدف , vermicomposting,how to vermicompost, vermicompost, worms,vermicompost india , vermicompost bin vermiculture,vermi,vermicompost tea, vermicompost plant ;,n ;l,sj , vld ,;,n ;l,sj , j,gdn ,vld ;l,sj ,;vl , vld ;l,sj,

به مواد مترشحه از بدن  کرم که در حالت های استرس ، کرم از خود ترشح می کند ورمی واش گویند این ترکیب حاوی بسیاری از میکرو ارگانیسم های مفید است که باعث جلوگیری از بیماری های قارچی و میکروبی می شود. این ماده دارای خواص ضد عفونی کننده ی قوی می باشد و مواد غذایی فوق العاده بالاتری نسبت به چای کمپوست دارد . همچنین ورمی واش دارای مقادیری از هورمون های موثره در رشد و نمو گیاهان نیز می باشد. سرشار از مواد مغذی و میکرو ارگانیسم ها است و برای استفاده به عنوان اسپری برگی بسیار مفید است. ورمی واش در صورتی که به نحو مناسبی جمع آوری گردد ، مایعی روشن و شفاف به رنگ زرد کمرنگ است

مزایای ورمی واش

• افزایش رشد  گیاه به دلیل داشتن هرمون های رشد
• فراهم آوردن مواد مغذی برای گیاهان و خاک
• فراهم کردن ارگانیسم های مفید
• کمک به سرکوب بیماری های گیاهی
• جایگزین مواد شیمیایی سرطان زا
• محلول مایع ارگانیک